септември 22, 2021

Стефчо Негриески

Ракета

Извозот расте, приходите во буџетот се над планираното, а долгот... За долгот, МОЛК! Дебатата за долгот е некаде затскриена помеѓу...

Саскање

Министерот за здравство денес даде две изјави кои, во најмала рака, ме вадат од кондури. Првата е дека граѓаните по...