октомври 21, 2021

Пад на БДП

Македонската економија бележи пад на продуктивноста- Ова е силна потврда за лошите политики на Владата

Македонската економија бележи сериозен пад на продуктивноста!Македонија веќе подолг временски период бележи пад на продуктивноста на трудот (БДП по работник)....