јануари 27, 2021

Македонско – бугарски односи

Насилно променетото име наместо придавката „македонски“ ќе се користи во записниците од мешовитата историска комисија

Насилно променетото име, наместо придавката „македонски“ ќе се користи во записниците на Мешовитата македонско-бугарска комисија….