септември 17, 2021

Кочани

Социјално загрозени семејства од Кочани ќе бидат ослободени од партиципација за детска градинка

Детската градинка „Павлина Велјанова” од Кочани ќе ослободи социјално загрозени ромски семејства од плаќање партиципација за целодневен престој на нивните...