април 18, 2021

Главна сторија

Наш избор

Актуелно

Инерција

Кога ќе ги погледнеме бројките во дефицитот на буџетот, во месец април истиот е зголемен за фантастични 90% во однос на просекот од првите 3 месеци. Односно, просечен буџетски дефицит во првите 3 месеци е 2.470.000.000 денари или 40 милиони евра месечно, за во април тој да изнесува 4.716.000.000 денари или 76 милиони евра.