април 15, 2021

Избор на Едиторот

Хакирани документи откриваат тајна програма на британската Влада против противниците за промена на името на Македонија

Хакирани документи откриваат тајна програма финансирана од британското министерство за надворешни работи, преку која се…

Предизвиците на МАНУ и на земјава во претстојниот период, а пред сѐ во 2021 година

Претседателoт на МАНУ, Љупчо Коцарев, вчера во своето обраќање на годишното собрание на МАНУ, се осврна на клучните предизвици со кои се соочуваме, нудејќи размислувања што би биле корисни за истражувачите и за креаторите на политики. Академик Коцарев ги анализира состојбите со пандемијата и глобалниот поредок, предизвиците за Македонија, а се осврнува и на договорите со Грција и со Бугарија, реформите во образованието, улогата на МАНУ итн. На крајот од обраќањето, претседателот Коцарев испраќа и три важни пораки

Претседателот на МАНУ, Akадемик Коцapeв: Спoгодбите со Бугарија и Грција не се запишани во камен

Спогодбите не се запишани во камен, а нивната вредност се мери само преку тоа колку даваат одговор на предизвиците и потребите на општеството.