октомври 30, 2020

Бизнис

ЈП Железници – Инфраструктура, претпријатието кое во последните 4 години направи загуба од 30 милиони евра, вработува 15 административци

Претпријатието постојано искажува загуба во работењето во анализираниот 4-годишен период. Вкупната загуба изнесува околу 28…