декември 2, 2022

Зошто струјата поскапе двапати во шест месеци?!

Вакво нешто ретко се гледа, веројатно само во Македонија и никаде на друго место. Во ноември 2021 година, од вкупното нето производство на струја од 385603 mwh, 127075 mwh или 32%, се дистрибутивни загуби. Општо прифатена норма на дистрибутивни загуби во светски рамки е 5%, што значи дека околу 110000 mwh (110 милиони kwh) се украдени од дистрибутивната мрежа. За да ви биде ова појасно, украдената струја ја претвораме во пари, па доаѓаме до сума од 770 милиони денари (12 милиони евра) на месечно ниво.
Наздравје!

*Фејсбук статус на Стефчо Негриески

Сподели