јули 2, 2022

Советот на град Охрид потврди: Гостите со српски и турски сообраќајни регистерски таблички ослободени од плаќање на јавен паркинг

Со пет точки на дневниот ред и една дополнително усвоена од советниците, денес се одржа шеесетата седница на Советот на град Охрид.

Советниците ја разгледаа и ја усвоија информацијата за оценката на перфомансите на јавните расходи и финансиската одговорност на Општина Охрид, а во продолжение следеа одлуки за статурна измена на Статутот на ООУ “Св.Климент Охридски“, одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти, одлука за измена на годишниот план за вработување на Општина Охрид.

Советниците донесоа одлука за време на летната сезона, гостите со српски и турски сообраќајни регистерски таблички да бидат ослободени од плаќање на јавен паркинг.

Сподели