март 6, 2021

ВО КОНТЕЈНЕРИТЕ НА ТЕТОВСКАТА БОЛНИЦА СЕ ГОРИ МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

Тетово има реален проблем со медицинскиот отпад и како да е правило околу болницата да се забележи медицински расфрлан и од никого контролиран отпад.

Крвави шприцеви, игли, епрувети со крв, инфузиони раствори се извор на зараза и се опасни по здравјето на луѓето. Наместо во посебен отпад завршуваат во обични контејнери и расфрлани во близината на медицинскиот центар во Тетово.
Згора на тоа се палат без притоа да се води сметка за последиците!

Наместо да се гори, тој треба да се стерилизира и депонира на соодветно место. Вака опасностите од зарази, бактерии, инфекции, брзо се распрскуваат по улиците, меѓу минувачите и до домовите на тетовчани, а пак тие “назад” кај неодговорниот персонал во тетовската болница!

ЛО Левица Тетово бара согласно законот за квалитет на амбиенталниот воздух да се поведе прекршочна постапка од страна на надлежните органи.

Левица – Општина Тетово

Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •