мај 19, 2021

Заштитени области во Европа – Словенија на врвот, Македонија на дното

Заштитата на областите придонесува за зачувување на видовите, екосистемите и целата околина, а исто така има значителни социјални придобивки – можности за вработување и унапредување на здравјето на национално ниво.

Изминатата 2020 година принуди многумина да останат во своите домови, населби, градови и да ја засакаат природата околу нив, па заштитените локации во природата беа сведоци на огромно зголемување на посетите. Но, кои земји во Европа најдобро ги зачувуваат своите природни богатства и кои се благо до умерено незаинтересирани за тој сегмент од животот?

Британскиот специјализиран портал SaveOnEnergy.com анализираше приближно 80.000 заштитени природни места во Европа, како и податоци од Европската агенција за животна средина (ЕЕА) и го пресмета процентот на заштитен пејзаж по земја за да покаже каде е најмногу ценета природата, а каде е најмалку зачувана.

Потсетуваме дека областите можат да бидат „заштитени“, што значи дека тие имаат посебен статус заради нивната важност во областа на природата или културното наследство. Ова значи дека, според државните закони, природата и дивиот свет на областа не смеат да трпат никаква штета. Заштитата на областа придонесува за зачувување на видовите, екосистемите и целата околина, а тие исто така имаат значителни социјални придобивки како можности за вработување и унапредување на здравјето на национално ниво.

Првите пет

1. Луксембург

На врвот на листата е Луксембург, кој заштити повеќе од три четвртини од својата територија. Оваа држава има 134 заштитени локации, со вкупна површина од 1.963 квадратни километри, а кога таа бројка ќе се спореди со површината на целата држава (2.586 квадратни километри), може да се види дека 76 проценти од државата се заштитени. Она што е фактор во прилог на Луксембург е дека тој е една од најслабо населените земји во Европа (625.978 жители).

2. Словенија

На второто место е Словенија, која има заштитено нешто помалку од три четвртини од својата територија, покажува оваа анализа. Во оваа земја има повеќе од 1.890 заштитени места, што е меѓу 10-те во Европа по број. Овие територии имаат вкупно 14.611 квадратни километри, што е 72 проценти од вкупната површина на државата (20.271 километри квадратни).

3. Малта

Трета е островската држава Малта, која има заштитено 65 проценти од својата територија како природен ресурс. Треба да се има на ум дека ова е земја која е 10-та на листата на најмалите земји на планетата (316 квадратни километри) и има 441 543 жители – заштитени се 206 квадратни километри.

4. Кипар

Кипар, исто така медитеранска островска држава, е на четвртото место, со 56 проценти заштитено подрачје. Кипар има површина од 9.251 квадратни километри, како и 57 заштитени природни места, кои зафаќаат 5.141 квадратни километри.

5. Лихтенштајн

Првите пет земји со најголем процент ги заокружува малото континентално кнежевство Лихтенштајн, со 45 проценти заштитена територија. Постојат 44 заштитени локации во Лихтенштајн, со вкупна површина од 73 квадратни километри. Самата држава има 160 квадратни километри.

Петте најлоши

1. Босна и Херцеговина

За разлика од Луксембург, Босна и Херцеговина е на прво место кога се гледа од долниот дел на списокот. Властите на оваа земја заштитија најмали процент од природата во Европа. Со 40 заштитени природни локалитети низ Босна и Херцеговина, кои зафаќаат 1.922 квадратни километри, со државна површина од 51.197 квадратни километри, испаѓа дека само четири проценти од БиХ се заштитени територии.

2. Романија

Слична е состојбата и во Романија. Оваа источноевропска земја има една од поголемите територии од европските земји (238.387 квадратни километри), но и покрај тоа, таа има 943 заштитени подрачја, кои зафаќаат само 13.980 квадратни километри. Едноставна пресметка покажува дека се заштитени само шест проценти од државната територија на Романија.

3. Србија

И третата земја е на Балканот. Иако има една од помалите области во Европа, Србија е меѓу оние земји кои прават малку за да ја заштитат својата природа. Во оваа земја има 377 заштитени подрачја, со вкупна површина од 6.490 квадратни километри. Кога ќе се спореди со површина од 88.361 квадратни километри, добиваме податоци дека Србија штити само седум проценти од нејзината територија.

4. Белгија

Белгија е на четвртото место на неславната листа на европски земји кои најмалку ја ценат нивната природа. Постојат 1.494 заштитени подрачја, што се осум проценти од територијата. Самата држава има површина од 88.361 квадратни километри, од кои има заштитено само 6.490 квадратни километри.

5. Португалија, Република Македонија и Унгарија

Петтото место на оваа листа го делат Португалија, Република Македонија и Унгарија. Сите овие земји заштитиле само девет проценти од нивната територија. Оваа анализа покажа дека во Португалија има 170 заштитени подрачја, со вкупна површина од 7.855 квадратни километри (вкупната површина на земјата е 92.212 километри квадратни). Истиот процент е и во Република Македонија, каде што имаат 74 заштитени подрачја со површина од 2.297 квадратни километри (државната област е 25.713 квадратни километри). Унгарија, на вкупно 93.030 километри квадратни, заштитува 311 локација, што сочинуваат 8.485 километри квадратни.

Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •