април 17, 2021

Би-Би-Си: Македонскиот јазик се говори и во Грција

Според Би-Би-Си, Британската радиодифузна корпорација, која воедно е и најголема радиодифузна корпорација во светот, македонскиот јазик се говори и во Грција. Мнозинството од 10,7 милиони жители на Грција го зборуваат грчкиот јазик, кој што е и официјален јазик во таа држава. Останати јазици кои се говорат таму се и Македонскиот јазик, Албанскиот јазик кој што се говори во централна и јужна Грција, Турскиот јазик којшто го говорат муслиманските заедници околу Егејот и Арамунија. Ниту еден од нив нема статус на официјален јазик, пишува Би-Би-Си.

Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •