јануари 20, 2021

УПОЗ: Владата не го исплати Регресот на административците

Согласно член 21 од Гранскиот колективен договор Владата на Македонија беше должна регресот за годишен одмор да го исплати до 31.12.2020 година. Со оглед што до овој рок Владата не ја исполни обврската, Синдикатот на УПОЗ се обрати до Европската федерација на синдикатите до јавниот сектор (ЕПСУ), во која е членка повеќе од 25 години. Во писмото кое ЕПСУ деновиве го испрати до Владата децидно ја повикува на почитување на Гранскиот колективен договор и исплата на регресот за годишен одмор.

Намерата на Владата да не го почитува член 21 од Гранскиот колективен договор во кој е предвиден регрес за годишен одмор за 2020 година, беше предочена во понудениот Анекс на Колективниот договор од Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), со кој се бараше Синдикатот на УПОЗ да се откаже од правото на регрес за годишен одмор за 2020 година. Овој Анкес беше одбиен од Синдикатот на УПОЗ, а на седницата на Претседателството на Синдикатот едногласно беше заземен став и во иднина да не се прифаќаат вакви неиздржани предлози. Синдикатот на УПОЗ до МИОА и Владата достави како одговор свои предлози за исплата на регресот за годишен одмор – одложено плаќање, исплати на рати или исплата само на членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Овие предлози не беа прифатени од страна на Владата. Поради тоа што не беа направени никакви измени на Гранскиот колективен договор и со тоа правото за регрес на годишен одмор за 2020 година, не е изгубено. Ова право застарува за три години, период во кој секој вработен може да го оствари по судски пат. Синдикатот на УПОЗ и натаму ќе прави напори Владата да го почитува Колективнниот договор и да го исплати регресот за годишен одмор, а со тоа и да не се прават дополнителни трошоци на Буџетот на државата преку трошоците од евентуалните судски постапки, а и да не ги изложува вработените на судски постапки и трошоци.

Во прилог Ви ги пренесуваме писмото на Синдикатот на УПОЗ упатено до ЕПСУ и писмото од ПСУ испратено до Владата на Македонија (превод и оригинал) заради навремено информирање на нашите членови.

Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •