октомври 26, 2020

Државниот ревизор констатирал незаконски исплати на додатоци на плата и во М-НАВ

Државниот Завод за ревизија констатирал низа незаконитости во работењето на М-Нав (АД во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација) во 2018 година. Незаконска исплата на додатоци на плата, незаконски критериуми за вработување, обезбедување на услуги без соодветни спецификации за цените на услугите, пролонгирани рокови во врска со реализацијата на Договорот за заем со ЕБОР (заем во износ од 11,15 милиони евра), набавки во износ од 60 илјади евра без спроведување на соодветни постапки согласно законот за јавни набавки…Еве што нотирал државниот ревизор во Конечниот извештај од април 2020 година:

Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •