мај 27, 2023

Почна исплатата на обесштетувањето на штедачите од Еуростандард

Пари

Почна обесштетувањето на 136 илјади граѓани кои имаа заштеди до 30.000 евра во Еуростандард банка. Депонентите се поделени во 4 банки  – Комерцијална, НЛБ, Халк и Стопанска банка Скопје, по азбучен ред, според првата буква од презимето.Гужви и нервозни граѓани кои чекаа и по еден час имаше пред филијалите на овие банки. Но ниту еден од нив, не сакаше да каже дали имал пари во пропаднатата банка. 

Граѓаните имаат рок од 3 години да си ги земат заробените пари. Треба само да носат лична карта или пасош, а доколу се спречени лично  да одат – овластенето лице потребно е да има полномошно. Вкупната сума за обесштетување изнасува 86,3 милиони евра, која е намалена за 3,3 милиони евра, затоа што нема да бидат опфатени лицата кои добивале повисоки, привилегирани камати, членовите на Управниот и Надзорен одбор и нивните потесни семејства, како и граѓаните кои имале сомнителни транскации поврзани со перење пари.

Останатите граѓани кои имале над 30 илјади евра, ќе бидат обесштетени до оваа сума, а остатокот ќе го чекаат од стечајната постапка. Пари од стечајната маса ќе чекаат и сите правни лица, а најоптимистичкиот рок за нивно обештетување е до крајот на наредниот месец.

За авторот

Сподели