јуни 6, 2023

БДП-то на ЕУ и евро-зоната со најголем пад од 1995-та во периодот од април до јуни

Бруто домашниот производ (БДП) на еврозоната се намали за 11,8% во вториот квартал во споредба со првите три месеци од годинава, покажуваат податоците на европскиот завод за статистика „Евростат“. БДП-то на ЕУ падна за 11,4% во истиот период.

Сподели
 
 
 
   

Ова е најголемо намалување од почетокот на статистиката од 1995-та година. Во првиот квартал, БДП-то во еврозоната падна за 3,7%, додека оној на ЕУ падна за 3,3%.

На годишно ниво, БДП-то на еврозоната падна за 14,7%, а на ЕУ за 13,9%. Ова е исто така најголем пад од почетокот на статистиката во 1995-та година.

Меѓу земјите-членки за кои се достапни податоци за вториот квартал, Шпанија забележа најостара контракција на својата економија со 18,5% на квартална основа, следена од Хрватска со пад од 14,9% и Унгарија со 14,5%. Најмал пад е забележан во Финска (-4,5%), Литванија (-5,5%) и Естонија (-5,6%).

Помеѓу април и јуни, трошоците за финална потрошувачка на домаќинствата паднаа за 12,4% во еврозоната и за 12% во ЕУ. Бруто фиксните капитални трошоци се намалија за 17% во еврозоната и за 15,4% во ЕУ, додека извозот падна за 18,8% и во еврозоната и во ЕУ. Увозот падна за 18% во еврозоната и за 17,8% во ЕУ.

Во исто време, во вториот квартал бројот на вработени лица се намали за 2,9% во еврозоната и за 2,7% во ЕУ во споредба со првите три месеци од годината. Ова е најостриот пад од 1995-та година.

На годишно ниво, вработувањето во еврозоната падна за 3,1% и во ЕУ за 2,9%, што е повторно најострата контракција од 1995-та година.

Додека ефектите од пандемијата ковид-19 врз вработените лица беа релативно умерени заради програмите за поддршка на владата, падот на работните часови беше многу поизразен. Тие се намалија за 12,8% во еврозоната и за 10,7% во ЕУ во вториот квартал во споредба со првите три месеци од годинава.

Во споредба со истиот период минатата година, падот во еврозоната е 16,6% и во ЕУ – 13,8%.

Помеѓу април и јуни, бројот на вработени лица се намали во сите земји-членки во споредба со претходниот квартал, освен во Малта, каде беше забележан раст од 0,6%. Најголем пад има во Шпанија (-7,5%), Ирска (-6,1%), Унгарија (-5,3%) и Естонија (-5,1%).

Во нашата земја, бројот на вработени лица се намали за 3,3% на годишно ниво и за 1% во споредба со првиот квартал од минатата година.

Врз основа на сезонски прилагодените податоци, Евростат проценува дека 203,1 милиони луѓе биле вработени во ЕУ во вториот квартал, од кои 155,6 милиони во еврозоната.

За авторот

Сподели