декември 2, 2022

За првпат во Македонија: платформа за обезбедување на онлајн правни совети

ЈанакиЗнае за првпат во Македонија започнува со платформа за обезбедување на онлајн правни совети обезбедени од адвокат преку склучување на договор за обезбедување на усни и писмени правни совети преку платформата на вебсајтот.

Платформата ја започнуваат со адвокат м-р Јанаки Митровски со кого склучиле меѓусебен договор, но во иднина се очекува нејзино проширување.

Цените на услугите се во согласност со Адвокатската тарифа на Адвокатската комора на Македонија (Службен весник број 126/16).

Повеќе инфо на следниот линк.

Сподели