мај 20, 2022

Убавините на Македонија

Елена Петрова Костова

Гипс (алабастер) од Дебар со чистота на кристалот од 99, 99%, единствена во светот.
Се претпоставува дека само во Мексико има гипс со слична чистота.

Автор: Елена Петрова Костова

Сподели